Art_Inkubator

Art Inkubator w Fabryce Sztuki to instytucja wspierająca przemysły kreatywne. W naszych spotach możecie zobaczyć zrewitalizowaną przestrzeń A_I, poznać historię tego miejsca i jej rezydentów.
Art_Inkubator


Zobacz film promocyjnyZobacz film opowiadający historię miejscaZobacz Art_Inkubowanych