FAQ - Pytajcie a znajdziecie

Jak nie znajdziecie to dzwońcie.

 1. Co to jest reklama niestandardowa?
 2. Co to jest ambient?
 3. Jakie korzyści daje wykorzystanie działań ambientowych?
 4. Czy ambient może dotrzeć do mojej grupy docelowej?
 5. Ambient – to musi być drogie!
 6. Ile trwa przygotowanie kampanii ambientowej?
 7. Gdzie przeprowadza się akcje ambientowe?
 8. Jak długo może trwać akcja ambientowa?
 9. Ambient – działanie główne, czy wspierające?
 10. Jak dotrzeć ambientem do szerszej grupy odbiorców?
 11. Brief - dlaczego jest tak istotny?
 1. Co to jest reklama niestandardowa? Co to jest reklama niestandardowa?
  Wyróżniamy dwa elementy, dzięki którym reklamie można nadać miano „niestandardowej”. Po pierwsze są to reklamy wytwarzające nowe kanały komunikacji – np.: instalacje w przestrzeni miejskiej - adaptacja dla celów reklamy istniejącej infrastruktury bądź tworzenie nowej. Po drugie, są to reklamy wykorzystujące tradycyjne kanały komunikacji (ATL, BTL,TTL), a o ich niestandardowym charakterze decyduje kreatywne opracowanie treści lub formy przekazu reklamowego.
 2. Co to jest ambient? Co to jest ambient?
  Ambient media to alternatywne nośniki reklamy, inne niż ogólnie znane (TV, radio, prasa, Internet, etc .). Jako kampanie ambientowe można rozpatrywać wszystkie niestandardowe akcje reklamowe przeprowadzane za pośrednictwem klasycznych mediów i innych kanałów komunikacyjnych. Elementem łączącym wszystkie działania ambientowe jest fakt, że medium nie jest tylko nośnikiem przekazu, ale samo w sobie staje się przekazem. Ambient to nieszablonowe podejście do reklamy, dzięki któremu reklama staje się otwarta na odbiorcę. Reklama kreatywna często jest mało skuteczna, reklama skuteczna zazwyczaj jest mało kreatywna. Ambient łączy w sobie kreatywność ze skutecznością.
 3. Jakie korzyści daje wykorzystanie działań ambientowych? Jakie korzyści daje wykorzystanie działań ambientowych?
  Działania ambientowe, przez wzgląd na swoją treść, formę i umiejscowienie, są zorientowane na wyobraźnię konsumentów i bardziej zauważalne niż reklamy na tradycyjnych nośnikach. Realizacja akcji ambientowej w przestrzeni miejskiej umożliwia zaskoczenie odbiorcy poprzez prezentację komunikatu reklamowego w miejscu, w którym się tego nie spodziewa. Adresat często nie zdaje sobie sprawy z faktu, iż jest obiektem gry reklamowej , a co za tym idzie - trudniej jest mu zignorować komunikat reklamowy. Bardzo często interaktywność przekazu angażuje emocjonalnie odbiorcę, utrwalając tym samym komunikat w jego pamięci.
 4. Czy ambient może dotrzeć do mojej grupy docelowej? Czy ambient może dotrzeć do mojej grupy docelowej?
  Działania ambientowe, w przeciwieństwie do reklam wykorzystujących tradycyjne kanały komunikacji, mogą dotrzeć do ściśle wyselekcjonowanej grupy docelowej. Kampanie ambientowe realizowane w przestrzeni miejskiej docierają do odbiorców poprzez szeroko rozumiane media społecznościowe. Akcję należy zaplanować w taki sposób, aby ludzie chcieli podzielić się informacją o niej ze swoim kręgiem społecznym. W tym celu przygotowuje się relację wideo z akcji, którą umieszcza się w serwisach społecznościowych. W ten sposób zwiększa się penetrację grupy docelowej.
 5. Ambient – to musi być drogie! Ambient – to musi być drogie!

  Każda akcja ambientowa jest inna, dlatego koszt realizacji kampanii ambientowej jest trudny do oszacowania. Koszt kampanii ambientowej zależy głównie od zasięgu, czasu i skali realizowanego przedsięwzięcia. Kampanie ambientowe nie muszą być drogie, ale z reguły są.

 6. Ile trwa przygotowanie kampanii ambientowej? Ile trwa przygotowanie kampanii ambientowej?
  W tworzeniu reklamy niestandardowej bardzo istotna jest koncepcja kreatywna. Proces kreacji może trwać 4-5 godzin, 4-5 dni lub nawet 4-5 tygodni. Łączny czas od przygotowania koncepcji kreatywnej do realizacji danej akcji można oszacować na ok. 4-8 tygodni. Oczywiście istnieją przypadki, w których czas ma ogromne znaczenie i od powstania koncepcji do realizacji mija jedynie kilka dni.
 7. Gdzie przeprowadza się akcje ambientowe? Gdzie przeprowadza się akcje ambientowe?
  Kampanie ambientowe można zaliczyć do reklam OOH (out-of-home). Większość kampanii ambientowych realizowanych jest w przestrzeni miejskiej, gdzie istnieje niezliczona liczba elementów infrastrukturalnych, które mogą stać się nośnikiem reklamy niestandardowej. Siła reklamy ambientowej leży również w bardzo szerokim spektrum zastosowań w miejscach zabawy, nauki, podróży czy zakupów. Także można spotkać ambient na ścianie budynku w centrum miasta jak i w toalecie samolotu pasażerskiego.
 8. Jak długo może trwać akcja ambientowa? Jak długo może trwać akcja ambientowa?
  Od kilku minut do kilku tygodni, w zależności, czy jest to jednorazowy występ performerów, czy wielkoformatowa instalacja ustawiona w przestrzeni miejskiej. Niektóre z działań ambientowych dzięki swojemu wyglądowi mogą na stałe wpisać się w miejski krajobraz, inne mogą być tylko chwilowym działaniem zapowiadającym szerzej zakrojoną kampanię.
 9. Ambient – działanie główne, czy wspierające? Ambient – działanie główne, czy wspierające?
  Działania ambientowe z powodzeniem mogą być wykorzystywane jako główne działanie danej kampanii reklamowej. Bez wątpienia akcje ambientowe mogą być też dodatkiem do większej kampanii wykorzystującej inne, tradycyjne kanały komunikacji.
 10. Jak dotrzeć ambientem do szerszej grupy odbiorców? Jak dotrzeć ambientem do szerszej grupy odbiorców?
  Przebieg akcji ambientowych może zostać utrwalony w formie zdjęć lub krótkich realizacji wideo. Rejestracja procesu realizacji akcji ambientowych umożliwia publikowanie rezultatów czy też przebiegu danej akcji ambientowej. Często akcje ambientowe trafiają do odbiorców za sprawą krótkiej relacji z danego wydarzenia, na którą natrafili w Internecie.
 11. Brief - dlaczego jest tak istotny? Brief - dlaczego jest tak istotny?

  Bez podstawowych informacji dotyczących reklamowanego produktu/usługi, zamierzonego celu realizacji kampanii, zasięgu, skali i preferowanych treści komunikatu, stworzenie koncepcji kreatywnej odpowiadającej na potrzeby klienta jest wręcz niemożliwe. Rzetelnie wypełniony brief jest zatem podstawą w pracy kreatywnej, gdyż daje odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące danego produktu/usługi i podmiotu, który ten produkt/usługę dostarcza.